Praktická lékařka pro dospělé a závodní lékařka.

MUDr. Helena Stoklásková

MUDr. Helena Stoklásková zajišťuje ambulantní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči pro dospělé ve dvou ordinacích.

Přijímáme nové pacienty.

Ordinace Šlapanice

+420 544 245 300

Ordinace Podolí

+420 544 247 627

Ordinační hodiny

Aktuality & Dovolená

Poskytované služby

 • diagnostika a léčba akutních a chronických onemocnění
 • odběr materiálu pro biochemické, sérologické, hematologické a mikrobiologické vyšetření.
 • navštěvujeme také nemocné v jejich domácím prostředí
 • preventivní prohlídky
 • předoperační vyšetření
 • všechny typy očkování (pravidelné, samoplátci).
 • péče o pacienty s hypertenzí, pacienty s hyperlipidémií (vysokou hladinou cholesterolu v krvi).
 • posouzení zdravotního stavu pro sociální účely
 • sepsání návrhu lázní

Jsme smluvním partnerem těchto pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Revírní bratrská pokladna (213)

Služby nehrazené ze zdravotního pojištění

lékařské vyšetření pro:

 • řízení motorového vozidla
 • držení zbraně
 • potravinářská licence
 • certifikát pro studium
 • vyšetření na vlastní žádost (EKG, CRP, FOB test).
 • posouzení způsobilosti k práci (kategorie rizika 1 a 2).

 

O pracovní neschopnosti

Součástí péče o zdraví je i posudková činnost, která je zajišťována v rámci spolupráce s lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení, je prováděna pravidelná konzultace, kdy se hodnotí vývoj zdravotního stavu pacienta. Pokud je pacient dočasně práce neschopen, obdrží potvrzení o pracovní neschopnosti.

Povinností pacienta pak je, docházet na plánované lékařské kontroly. Když se pacient uzdraví a nejsou na základě provedeného vyšetření shledány žádné důvody k pokračování léčby, je pracovní neschopnost ukončena a pacient se může vrátit zpět do pracovního procesu.

V případě dlouhodobého onemocnění, kdy současná léčba nevykazuje zlepšení zdravotního stavu, podávám návrh na přiznání invalidity buď I. II. nebo III. stupně.

O nás

Poskytuji základní primární zdravotní péči, preventivní prohlídky, povinné očkování proti tetanu a nadstandardní očkování jako prevenci proti infekčním chorobám.

V ordinaci provádím i vyšetření glykémie. K pacientům se snažím přistupovat citlivě, odpovědně a ohleduplně. Pokud zjištěné onemocnění přesahuje možnosti ordinace praktického lékaře, pacient je odeslán na další vyšetření ke specialistovi.

 Mojí prioritou je, poskytnout svým pacientům tu nejlepší zdravotní péči. Do mé kompetence rovněž patří posouzení zdravotního stavu k vydání řidičského průkazu, zbrojního průkazu, vydání potvrzení ke studiu, sepsání návrhu na komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou léčbu apod.

Veškeré zprávy a informace o zdravotním stavu nebo léčbě, podávám pouze se souhlasem pacienta a to konkrétním rodinným příslušníkům nebo jiným lékařům.

Stále přijímám nové pacienty, v případě, že máte zájem se registrovat v mé ordinaci, neváhejte a kontaktujte mě. Vyzveme vás na vstupní prohlídku a budeme se těšit, že se stanete našimi klienty.

Kontakt

MUDR. HELENA STOKLÁSKOVÁ
sestra: IVETA VLACHOVÁ

helena.stoklaskova@email.cz

IČ: 49456261

Ordinace Šlapanice

Telefon: +420 544 245 300
Karla Čapka 1656/13
664 51 Šlapanice

Ordinace Podolí

Telefon: +420 544 247 627
Podolí 122
664 03 Podolí